Gerrit van Houten Stichting
Home
 

Gerrit van Houten Prijs 2016

Mari Stoel

Mari Stoel (Haarlem, 1978) is alumnus van Academie Minerva (Autonoom Beeldende Kunst) in Groningen (1997-2001) en MFA Post St. Joost in Den Bosch. Hij ontving in 2004 een stipendium van het Mondriaan Fonds. In 2010 won hij de Buning Brongersprijs en in 2013 werd hij genomineerd voor de Koninklijke prijs voor schilderkunst.
www.maristoel.nl

Mari Stoel, Studie voor compositie (2015)

Studie voor compositie # 12, 2015, Olieverf op gecoat papier, hout, 400 x 260 cm

Motivatie Marie-Jeanne Ameln, artistiek leider, en Ron Ritzerfeld, zakelijk leider van projectruimte SIGN Groningen
“Voor Mari Stoel betekent schilderen een manier om zich te bevrijden van het gangbare. Tegelijkertijd onderhoudt hij een complexe relatie tot het schilderen, waarbij hij een zichtbare, vanzelfsprekend lijkende worsteling laat zien tussen escapisme en overgave. In het artistieke onderzoek naar hoe hij zich tot het schilderen verhoudt, vindt hij persoonlijke en eigenzinnige oplossingen. Soms zijn deze absurd en soms nonchalant. Vaak spelen zijn oplossingen op relativerende, speelse wijze in op schilderkundige gegevens, zoals compositie of het object-aspect van het werk. In zijn schilderwerk staat vooral het landschap centraal als podium voor gebeurtenissen en handelingen, die een even lichtzinnig als existentieel probleem opwerpen. Kenmerkend voor zijn werk is de spontaniteit van een terloopse handeling of daad waarin het maken van een compositie het uiteindelijke doel is. Hoe Stoel dat doet is vaak even omslachtig als verfijnd. De manier waarop hij zichzelf de vraag stelt hoe te schilderen geeft blijk van de romantiek van de kunstenaar als uitvinder van zijn eigen obstakels en plotselinge, verwarrende openbaringen.
Stoel refereert vaak naar 'oude' verwanten als Mondriaan en zoekt zijn eigen schilderkunstige oplossingen. Hij heeft een persoonlijke werkwijze gevonden die het midden houdt tussen abstractie en figuratie. Stoel abstraheert, maakt fysiek en schaaft net zo lang totdat er iets essentieels overblijft, namelijk dat er een gedachte is geweest, dat betekenissen meerduidig kunnen zijn, dat een handeling is verricht of altijd in uitvoering zal blijven.”

© 2005 Gerrit van Houten Stichting | Realisatie: iWink