Home
 

Gerrit van Houten Stichting

De Gerrit van Houten Stichting beheert de schilderijen, tekeningen en aquarellen van Gerrit van Houten. Zij wil graag bekendheid geven aan zijn werk. De Stichting doet dit onder meer door het exposeren van selecties uit zijn werken in de Fraeylemaborg te Slochteren. Deze borg en het bijbehorende landgoed zijn sinds 1972 eigendom van de Gerrit van Houten Stichting. Ze beoogt daar in samenwerking met de Stichting Landgoed Fraeylemaborg, de Stichting Jan Menze van Diepen en de Stichting Van der Wyck-De Kempenaer een verantwoord beheer te voeren over onroerende en roerende cultuurgoederen van formaat.

Daarnaast stelt de Stichting werken van Gerrit van Houten ter beschikking aan musea en soortgelijke instellingen ten behoeve van andere presentaties en exposities. Eenmaal in de vijf jaar looft de Stichting de 'Gerrit van Houten Prijs' uit. Onder 'het werk' is een een keuze uit het werk van Gerrit van Houten samengesteld.

> Meer over de Gerrit van Houten Stichting

> Stichting Landgoed Fraeylemaborg

> ANBI-informatie 2022


> ANBI-informatie voorgaande jaren.

2023 Gerrit van Houten Stichting | Realisatie: iWink